İkarus'un Kanatları

İkarus'un Kanatları[Download] ✤ İkarus'un Kanatları By Kürşat Başdemir – Jobs-in-kingston.co.uk Ba ki isi, balmumu kanatl mitoloji kahraman yla ayn ad ta yan karus un Kanatlar , zaman ve mekanda renkli, s r kleyici bir yolculu a kar yor okuru Eski d nyan n parlak d nemlerinin sonlar n ya ayan Ak Ba ki isi, balmumu kanatl mitoloji kahraman yla ayn ad ta yan karus un Kanatlar , zaman ve mekanda renkli, s r kleyici bir yolculu a kar yor okuru Eski d nyan n parlak d nemlerinin sonlar n ya ayan Akdeniz Uygarl n n limanlar nda dola an karus un ser venine davet ediyor Depremlerle sars lan Efes ten l m k leli e ye leyen zg rl k a Anadolu kenti Ksanthos a egemenli i korsanlarla Romal lar aras nda gidip gelen Akdeniz in engin sular ndan nl k t phanesi ile skenderiye liman na de i imlerle dolu bir ser ven bu da Anlam aray , umut, sava , ac ve i sel bar la harmanlanan bir a n ve ge erli ini g n m zde de s rd ren insan ser veninin hikayesi karus un Kanatlar.