انقلاب مشروطه ایران

انقلاب مشروطه ایران✹ [BOOKS] ✭ انقلاب مشروطه ایران By ژانت آفاری ❃ – Jobs-in-kingston.co.uk Amazing Books, انقلاب مشروطه ایران By ژانت آفاری This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the conten Amazing books, انقلاب مشروطه ایران By ژانت آفاری This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book انقلاب مشروطه انقلاب مشروطه Epub / ایران, essay by ژانت آفاری Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you. هرچند اصرار نویسنده بر تحلیل ‌از مجرای ایدئولوژیکی مشخص در تمام کتاب قابل مشاهده است و در بسیاری مواردتناقض‌های بزرگی را پیش چشم خواننده می‌گشاید، رساله‌ی خانم آفاری را می‌توان بی‌شک مرجعی مهم و صد البته، متفاوت، در مطالعه‌ی تاریخ مشروطه قلمداد کرد. والتر بنیامین گفته تاریخ روایت فاتحان است اما ژانت آفاری در این پژوهش ارزشمند که رساله دکترایش بوده با دلایل متعدد و محکم نشان می دهد چطور فراتر از دلایل و تحلیل های مرسوم که اغلب مشروطه را به نام های مشخص و محدودی منتسب می کنند
چگونه اقلیت های مذهبی ، انجمن های شهری و روستایی ، زنان و بسیاری از مردم کوچه و بازار و داخل و خارج کشور برای مدت کوتاهی همدل و همصدا شدند تا زمینه و فشار انباشته شده توسط ایشان مشروطه پدید را آورد

این تحقیق همچنین نشان می دهد چطور عواملی نظیر عدم توجه به درخواست توده مردم از جمله قدرت گرفتن دهقانان و در ادامه نوعی سرکوب آنان باعث ناکامی مشروطه شد درباره کتاب:

http://bahmanagha.blogspot.com/2006/0
بهترین کتاب تحیلیلی که در مورد دوران مشروطه خوانده‌ام. به چند دلیل
۱- ابعادی از اتفاقات اجتماعی و سیاسی رو پوشش می‌دهد که کمتر در بقیه کتاب‌ها دیده می‌شوند مانند جنبش زنان در مشروطه و نقش مطبوعات
۲- فصل‌های کتاب بجای ترتیب زمانی بر اساس جنبه‌های متفاوت است و بیشتر به دلایل و روابط سیاسی و اجتماعی جامعه ایران تاکید دارد تا صرف شرح وقایع
۳- نویسنده یک تضاد مهمی به نام تقابل مفهوم شریعت مداری و ملیت یا قانون را در سیر کتاب بررسی می‌کند و نحوه برخورد این دو نوع تفکر و اثرات را بسیار جالب به قلم می‌کشد.
۴- فضای بین‌المللی را همانند عوامل داخلی بررسی می‌کند

در کل این کتاب رو حتما برای شناخت انقلاب مشروطه ایران پیشنهاد می‌کنم.