سه کتاب

سه کتاب[PDF / Epub] ⚣ سه کتاب ✈ مهدی اخوان ثالث – Jobs-in-kingston.co.uk سه دفتر، شامل:
در حیاط کوچک پاییز، در زندان
زندگی می گوید: اما باز باید زیست
دوزخ، اما سرد سه دفتر، شامل:در حیاط کوچک پاییز، در زندانزندگی می گوید: اما باز باید زیستدوزخ، اما سرد. امشب دلم آرزوی تو دارد
نجواکنان و بی آرام، خویش با خدایش
می نالد و گفت و گوی تو دارد
تو آنچه در خواب بینند/پوشیده در پرده های خیال آفرینند/تو آنچه در قصه خوانند
تو آنچه بی اختیارند پیشش، خواهند و نامش ندانند
امشب دلم آرزوی تو دارد
-----------------------------------------------------------
هر شکستی، قصه ای دارد، صدایی نیز
زیرِ این گنبد صداها بیشتر پیچد
--------------------------------
به دیدارم بیا هر شب
در این تنهاییِ تنها و تاریکِ خدا مانند
دلم تنگ است
بیا ای روشن، ای روشن تر از لبخند
شبم را روز کن در زیرِ سرپوشِ سیاهی ها
دلم تنگ است شعرهای اخوان همه فوق العاده اند، اما این کتاب سه برابر فوق العاده است چون سه دفتر فوق العاده است که هرکدام شعرهایی که دارند که به نظر من پایین ترین رتبه برای شعرهایش پنج ستاره است.

واقعا نمی توانم شعر خاصی را از این سه دفتر به عنوان بهترین شعر انتخاب کنم. خیلی خوب بود و خیلی غمناک. و من در حیرتم،از اینکه در شهر شما بینم
به هر گامی چراغی هست،با نورافکنی پر زور
و شبها باز هم تاریک؟ فوق‌العاده فوق‌العاده فوق‌العاده Very very nice