Kürt Masalları

Kürt Masalları Epub K Rt Masallar Sinan G Ndo Ar Bandcamptomp3.co.uk K Rt Tarihi Ve K Lt R Ba L Kl Dizimizin Bu Ilk Kitab Nda K Rt Masallar Na Ve Halk Hikayelerine Yer Veriliyor Ok Zengin Bir Kaynak I Inden Se Ilip Derlenen Bu Az Say Daki Masal Ve Zellikle De Bu Masallarda Ge En Iirsel Metinler Elden Geldi Ince Zenle T Rk E Ye Evrildi Kitapta Ba Ta Mem U Zin, Seyre, Metran Sa, Nuho Ile Kalo Olmak Zere A K, Kahramanl K, Dayan Ma, Ihanet Gibi Temalar N I Lendi I On Masal Bulunuyor.Metinler, K Rt Ressam Tekin F Rat N Bu Kitap I In Zel Olarak Izdi I Desenlerle Birlikte Sunuluyor S Zl Anlat Ma Dayanan Bu Masallarda K Rt Halk N N Zlemlerini, Ac Lar N , Umutlar N Bulacaks N Z K Rtlerin Yaz L K Lt R Ara Lar Ndan B Y K L De Yoksu Kald D N Ld Nde En Yayg N S Zl Anlat M Arac Olarak Masallar N Bu Toplumda Ba Ka Toplumlara K Yasla Ok Daha B Y K Bir Rol Stlendi I Anla Labilir K Rt K Lt R N N Nemli Bir Unsurunu Olu Turan Masallardan Olu Turulan Bu Se Kinin K Rt K Lt R N N Tan T Lmas Na Bir Katk Olaca N Umuyoruz. Yayg n baz K rt masallar n n derlenip T rk e ye kazand r ld g zel bir kitap Babam n hep bahsetti i Mem Z n neymi renmi oldum Hikayeler e lenceli de il bilgilenmek amac yla okunmad k a zevki km yor Mem Z n, Feq ye Teyran gibi dilden dile aktar lm destanlar n ayr nt l bir ekilde anlat lmas bak m ndan g zeldi Lakin insan K rt esini de yan nda g rmek istiyor Bu ba lamda daha kapsaml bir al ma olabilirdi, zellikle T rk ede K rt diline ve k lt r ne dair kaynak bulmak zorla abiliyorken al man n ansiklopedik bir boyut almas n dilerdim, belki bir Kawa Nemir ismi g rmek a