Laiškai Sofijai

Laiškai Sofijai[Read] ➺ Laiškai Sofijai ➶ Mikalojus Konstatinas Čiurlionis – Jobs-in-kingston.co.uk 1907 metų rudenį Vilniuje susitiko du žmonės susipažino ir patiko vienas kitam Nenori man duoti pamokų bet tai nieko – su giedru humoru tarė sau Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Absoliučia metų rudenį Vilniuje susitiko du žmonės susipažino ir patiko vienas kitam Nenori man duoti pamokų bet tai nieko – su giedru humoru tarė sau Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Absoliučiai viską žinojau – jau po keliasdešimt metų savo pirmąjį ir lemtingąjį įspūdį prisiminė Sofija Kymantaitė Čiurlionienė Taip gimė meilė ir prasidėjo tie treji su puse jų gyvenimo metų apie kuriuos – ši knyga Knyga Laiškai Sofijai sumanyta ir parengta kaip dokumentinė iš dalies memuarinė M K Čiurlionio paskutinių metų biografija Dailininko ir kompozitoriaus laiškus sužadėtinei vėliau žmonai papildo S Čiurlionienės ir kitų amžininkų atsiminimai bei laiškai Knygos puslapiuose atsiskleidžia svarbiausi menininko – kūrėjo ir žmogaus – gyvenimo įvykiai emocinės bei kūrybinės paskatos o kartu ir gniuždančios aplinkos realių išorinių sąlygų poveikis – lyg visi spinduliai lęšyje būtų nukreipti į kiaurai veriantį ugnies taškąM K Čiurlionio ir S Kymantaitės laiškai liudija kiek daug gali nuveikti žmonės padėdami vienas kitam ranka rankon žengdami keliu kurį M K Čiurlionis nusakė paprastais vilties žodžiais Dirbsime tikėdami geresne žmonijos ateitimi tikėdami savimi kad pridėsime nors po vieną plytelę prie rūmo šimtais amžių statomo. Puikiai Vytauto Landsbergio paruošti ir komentuoti Čiurlionio laiškai žmonai Knyga neilga bet šik tiek man prailgo tiesiog arčiau pabaigos laiškai yra panašaus turinio Labai gaila kad Sofija savo rašytus laiškus sudegino ir mes galim skaityti tik dalį šios istorijos Taip tatai darosi pasaulyje Nei aš tikėjau nei aš laukiau nei aš norėjau o štai ir atėjo laimė atėjo iš netyčių O aš tapau Keliuosi 7 ą ir anksčiau ir negaliu atsitraukti kaip man baisiai norisi tapyti Dirbu daugiau kaip po 10 valandų Bet argi tai darbas? Nežinau kur dingsta laikas viskas kažkur dingsta o aš sau keliauju tolimais horizontas savo išsvajotojo pasaulio kuris gal ir dyvinas kiek yra bet gera man jame Pabaigiau Sonatą nutapiau Fugą o dabar tapau naują Sonatą Kai pagalvoju kad Tu į jas žiūrėsi tai man truputį gėda ir jaučiu tremą man regis jog tai negana gražu Tau ir net ateidavo mintis sunaikinti Ar atsimeni kai naikinai savo darbus? Tu nieko gero Ar atsimeni krosnį pilną popieriaus skiaučių tavo ranka rašytų Tu? Matai dabar galėčiau puikiai atkeršyti bet to nepadarysiu nes nenoriu niekad savo gyvenime padaryti Zosei nė krislelio nemalonumo Tai matai Labai labai šilta knyga Po jos ir paveikslus matai ir muziką jauti giliau