Ślepa plama (Ślepy, #1)

Ślepa plama (Ślepy, #1) Pierwsza Rosyjskoj Zyczna Powie Z Uniwersum S.T.A.L.K.E.R Przet Umaczona Na J Zyk Polski.Tajemniczy Sektor Zony Lepy Jest Chyba Jednym Z Najbardziej Pechowych Stalker W A Jednak To W A Nie Jemu Zaproponowano, By Zosta Przewodnikiem Wybitnego Uczonego Dietricha Van De Meera.Dietrich Nie P Aci Nazbyt Hojnie I Porywa Si Na Niemal E Samob Jcze Ryzyko Ale Lepy, Szczerze M Wi C, Nie Za Bardzo Ma W Czym Przebiera.Wkr Tce Tej Do Dziwnej Dru Ynie Przychodzi Si Zetkn Z Cokolwiek Nietypowym Problemem Zbadaniem Sprawy Tajemniczych Znikni Stalker W, Wci Gin Cych W Jednym I Tym Samym Sektorze Zony Co Takiego Im Si Przydarzy O Jaki Spotka Ich Los Tego Nie Wie Nikt.Jedynym Tropem Lepego I Dietricha S Pijackie Opowie Ci By Ego Stalkera, Przysi Gaj Cego Na Wszystkie Wi To Ci, E To W A Nie Tam Znajduj Si Szczeg Lnie Bogate Pola Artefakt W wietna, dowcipna i doskonale przet umaczona ksi ka Genialna i zabawna ksi ka B yskotliwe i ci te riposty lepego niejednokrotnie mnie rozbawia y Troch na pocz tku ksi ki czu am si jak van de Meer wrzucona w wiat staleker w i musia am si nauczy ich j zyka i stylu bycia Nieco przeszkadza mi w czytaniu akcent Kostika ze wzgl du na to, e cz sto mi przypomina o to be kot i czasem zupe nie nie wiedzia am co m wi Pr
By oby 4 5 gdyby nie ukrai skie dialogi z Kostikiem pisane fonetcznie mo na si przy tym nie le nam czy p Lepszym rozwi zaniem by oby pisanie cyrylic z t umaczeniem w przypisach tak jak to bodaj e by o u Go kowskiego. Best bookfrom STALKER universe I ever read

[Reading] ➯ Ślepa plama (Ślepy, #1)  ➷ Виктор Ночкин – Jobs-in-kingston.co.uk
  • Paperback
  • 464 pages
  • Ślepa plama (Ślepy, #1)
  • Виктор Ночкин
  • Polish
  • 04 January 2018
  • 9788375749885