Penyebaran Islam & Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu (Pengenalan, #2)

Penyebaran Islam & Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu (Pengenalan, #2) Epub Penyebaran Islam Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu Pengenalan, 2 Author Wan Mohd Shaghir Abdullah Viagraonl1ne.us Riwayat Ulama Yang Terkandung Dalam Pengenalan Siri 2 Ini Ialah 1 Catatan Tahun Tahun Awal Kedatangan Islam Di Dunia Melayu.2 Syeikh Abdullah Arif Penyebar Islam Di Aceh Dan Penyusun Bahr Al Lahut3 Syeikh Abdullah Al Qumairi Penyebar Islam Dan Pencipta Nama Kedah Darul Aman4 Malikush Shaleh Penyelamat Kerajaan Islam Samudera Pasai5 Saiyid Jamaluddin Al Kubra Datuk Nenek Para Ulama Dunia Melayu6 Saiyid Ibrahim Al Hadhrami Al Jarimi Al Yamani Al Fathani Jika selama ini didedahkan dengan teori dan tarikh kedatangan Islam menurut sarjana Barat, rupa rupanya para ulama dunia Melayu sudah lebih lama meninggalkan catatan sejarah mengenai kedatangan Islam di Nusantara dalam manuskrip manuskrip mereka.Seringkali orang mencari perihal dunia dari sar