ノルウェイの森 [Noruwei no Mori]

ノルウェイの森 [Noruwei no Mori][Download] ➵ ノルウェイの森 [Noruwei no Mori] Author Haruki Murakami – Jobs-in-kingston.co.uk ტოკიო XX საუკუნის 60 იანი წლების მიწურული დრო როდესაც იაპონელი სტუდენტები მს ტოკიო XX საუკუნის იანი წლების მიწურული დრო როდესაც იაპონელი სტუდენტები მსოფლიოს სხვა უნივერსიტეტების სტუდენტების მსგავსად ამბოხებებს აწყობენ არსებული წესრიგის წინააღმდეგ მთავარი გმირი სტუდენტი ტორუ ვატანაბე კი ვერაფერს ამჩნევს მას ორი ქალი უყვარს ფსიქიკურად ტრავმირებული მშვენიერი ნაოკო და სიცოცხლით სავსე ემოციური მიდორი რომანი მოგვითხრობს ადამიანების რთული ბედის დანაკარგების სიყვარულისა და სექსუალური ცხოვრების შესახებ თანამედროვე იაპონელი მწერლის ჰარუკი მურაკამის რომანი „ნორვეგიული ტყე“ წელს გამოიცა და ავტორს მსოფლიო აღიარება მოუტანა წელს გამოვიდა ამავე სახელწოდების ფილმი. Twenty RevolutionsThe birthday I feared most was my 20thFor people older than me the most significant birthday was their 21stBut when the age of legal adulthood was reduced to 18 turning 21 no longer had the same significance it once hadBefore then you could be conscripted into the armed forces at 18 but you could not drink alcohol until you turned 21 So if you were old enough to die for your country surely you were old enough to have a drink?Either way turning 20 for me meant that I had ceased to be a teenager a group of people linked only by the fact that their age ended in the suffix “ teen” but still it felt special not belonging to the grown up crowdOn the other side of 20 you emerge from university if you’ve been lucky enough to go there and dive straight into full time employment maturity responsibility expectations and adulthoodSuddenly things are all a lot serious permanent less experimental or this is how it seemsJapanese StyleHaruki Murakami writes about the Japanese experience in “Norwegian Wood”It’s set in the years 1968 to 1970 so it mightn’t be the same nowHowever it seems that the transition into adulthood is demanding stressfulIt also seems that there are casualties teenagers fail to make the transition and end up committing suicideMurakami writes about the transition almost like it’s a game of snakes and laddersYou can climb into the future success and normality or you can slide into darkness failure and deathWell WellMurakami’s protagonist Toru Watanabe pictures the darkness as a well like abyss early in the novel when he recounts the events of a day he spent with the girl he longs for Naoko “I can describe the well in minute detail It lay precisely on the border where the meadow ended and the woods began – a dark opening in the earth a yard across hidden by grass Nothing marked its perimeter – no fence no stone curb at least not one that rose above ground level It was nothing but a hole a wide open mouthYou could lean over the edge and peer down to see nothing All I knew about the well was its frightening depth It was deep beyond measuring and crammed full of darkness as if all the world’s darknesses had been boiled down to their ultimate density”As a teenager Toru’s life had been fairly innocuous he had been playing in a meadow compared with the thicket that awaited him in the futureBut first he had to avoid the well in making the transitionAs his friend Reiko says in another context “She and I were bound together at the border between life and death”There is a sense in which we have to negotiate the boundaries as safely as we can to cross the border and close the gapIf we are lucky we can do it togetherUnfortunately not everybody is destined to make it into the forest and out the other sideVanishing ActThe overwhelming feel of reading “Norwegian Wood” is one of being in a blank dream like ethereal worldAlthough Murakami describes people surroundings and objects with precision it all seems other worldly as if everybody lives and breathes in a world beyond this worldThere is a sense that at any moment it could all disappear that it might all just be part of some cosmic vanishing actEven if we make it through we might turn around and discover that some of our friends haven’t been so lucky Talking about My GenerationMost of the action in the novel is dialogue the characters talking about themselves and their relationshipsThey are preoccupied with themselves introspective and self centred They converse they play folk songs on the guitar they write letters that are later burnedNobody makes anything that will last other than perhaps themselves and the relationships that are able to survive into adulthoodThey struggle for permanence when everything else around them is ephemeralEven their memories fadeIn the “frightful silence” of the forest Naoko asks Toru “I want you always to remember me Will you remember that I existed and that I stood next to you here like this?”Of course he responds that he will although 20 years later he finds that his memory “has grown increasingly dim” “What if I’ve forgotten the most important thing? What if somewhere inside me there is a dark limbo where all the truly important memories are heaped and slowly turning into mud?the thought fills me with an almost unbearable sorrow”To which he adds “Because Naoko never loved me”“Norwegian Wood”The Beatles song features throughout the novelIt’s a favourite of Naoko’s and Reiko plays it freuently on her guitarFor much of the novel the lyrics could describe Toru’s relationship with Naoko and his other love interest Midori “I once had a girl or should I say she once had me”There is a sense of sadness in the sexual subject matter of this novel almost as if it's been written in a minor keyReiko sums up the Beatles pretty accurately “Those guys sure knew something about the sadness of life” she says before adding “and gentleness” almost as an afterthoughtShe Never Loved MeI love all of this talk of love and longing and loss and loneliness and labyrinths all the “L” wordsNot everybody feels the same thoughYou should have heard my wife FM Sushi when she noticed my tears and stole a look at what I was reading “Why don’t these people just stop moaning and get a life Can’t they just grow up for chrissake Everybody’s responsible for their own orgasm”Then she flicked the book back at me across the room adding defiantly and defeating my prospects that night in one fell swoop “Especially you”I pick up the book find my place and resume reading where I left off page 10 eually defiantly and aloud“Because Naoko never loved me”My wife turns her back on me as I snicker at her lack of understanding of my gentle sideGrowing Up How Strange the Change from Minor to MajorStill a few hundred pages later I am stunned by her prescienceToru grows up in Murakami’s delicate handsHe has to stop dreaming he has to live in the present he has to embrace the now that is in front of him he has to love the one he’s with He has to distance himself from the past so that it becomes just a lingering memoryReiko tells him “You’re all grown up now so you have to take responsibility for your choices Otherwise you ruin everything”Midori who he has ummed and ahhed about tells him “you well you’re special to me When I’m with you I feel something is just right I believe in you I like you I don’t want to let you go”In the pouring rain she reveals to Toru she has broken up with the boyfriend that has prevented her from committing to him“Why?” he asks “Are you crazy?” she screams “You know the English subjunctive you understand trigonometry you can read Marx and you don’t know the answer to something as simple as that?Then in a scene that could come straight out of Casablanca she says “Drop the damn umbrella and wrap both your arms around me – hard”How did FM Sushi know this would happen?That Toru would grow up and get a girl not just any girl?That they would fall in love and not into a deep dark wellStill I prefer Murakami’s way of telling the storyIt always comes as a surprise the way he tells it the change from minor to majorWhat would my wife know of these things?What I find mysterious she finds obviousWhen I find the harbour hard to fathom she appears to walk on waterIf you put her in a labyrinth she would always find her way outWhereas sometimes I prefer to hang around and enjoy the experience of being down in the rabbit hole Mystified Confused Excited At least for a little wileOriginal Review October 3 2011Audio Recording of My ReviewBird Brian once initiated a Big Audio Project where Good Readers record and publish their reviews Unfortunately BB deleted his page after the acuisition of GRMy recording of this review was my first contribution You can find it on SoundCloud here Before I begin may it be known that this was not my first Murakami I read Kafka on the Shore and loved it I read Wind up Bird Chronicle and loved that too So I got to thinking that maybe I should read the book that made him famous the book that everyone in Japan is said to have read that compelled Murakami to flee the country to escape the media attention How disappointed I was when I finished Also I wrote this on iPad so the punctuation and capitalisation is off I tried to fix all the auto correct but I may have missed a fewThe characters in this book are all loathsome Toru Watanabe the main character is a self pitying man looking back on his days at university in Tokyo during the student riots in 1969 1970 when he supposedly fell in love He attempts to paint himself as a nice guy deluded into believing himself to be honest and who has never lied in his life an idea which is refuted several times in the novel Eg When midori asks him whether he slept  with Naoko since and he replies we didn't do anything yeah 'cause people generally rub up naked against each other and give blow jobs to anyone and everyone You know that's nothing Also bottom of page 350 Yeah which often came off as whiny whenever he felt bad over the fact that he was not self entitled to screwing people over and actually felt guilt although this guilt only tended to manifest itself awhile later when he actually got around to thinking about people other than himself One of many puzzling traits was his insistence at naming every single book and song that he was readinglistening to despite most of them being easily interchangeable replaceable and irrelevant seeing as they had no correlation whatsoever to the plot or character development a few exceptions being the song 'Norwegian Wood' obviously Das Kapital in relation with the setting of the student riots and the time and there was a part where Toru was comparing himself to Jay Gatsby watching that tiny light on the opposite shore night after night although I cringed at the feeble struggle to relate this tacky soap operatic tale of Toru's wuv for Naoko's body to a symbol signifying Gatsby's obsession to repossess and re enact what has evolved into a doomed and glittering illusion and the idea that the dream has surpassed the real and is better experienced from a distance Seriously the number of smug name dropping probably extended the book a few dozen pages and you would think that someone who read so much would have at least developed even the smallest amount of empathy but for all I know Toru Watanabe spent all his time reading with his eyes glazed over thinking and feeling sorry for himself that he has to feel guilt over using girls as reboundWhat was even depressing about this book was that every single female character was weak and dependent From I'm pretending to do the tough girl act but in a cute subservient way Midori who is needy and whiny she has reasons for being moody and throwing tantrums but there are absolutely no excuses for being cruel and manipulative which is what she does to win Toru's heart to I don't love you but you want sex and blowjobs and I can't say no to men Naoko to I'm so independent and empowering and independent but I have a small stomach and can't eat much coughi'minsecureaboutmyselfcough Reiko Midori however is the character who ticks the generic box of 'being different' a thin veil attempting to hide the fact that she is actually the fantasy girlfriend of lot of insecure men She is cute she is kinky desperate to sexually please men is interested in fucking like crazy she is friendly and social with a lot of people she cooks good food cleans and is a hard worker and shows that she can slavishly take care of men ie domestic goddess I'm looking for selfishness Perfect selfishness Like say I  tell you I want to eat strawberry shortbread And you stop everything you're doing and run out and buy it for me And you come back out of breath and get down on your knees and hold this strawberry shortbread out to me And I say I don't want it any and throw it out the window That's what I'm looking for Are we supposed to find this endearing? Are we supposed to read this in wonder and awe and repeat to ourselves what Toru says afterward I've never met a girl like you?The thing is it is in Murakami's style to present a lot of truisms and while in his other works they are intertwined with the surreal in such a way that it doesn't matter whether they are huge generalisations or just really cheesy because they come from dreamlike layers echoing the absurd and the interior monologue of the character and so it isn't preachy just something to think about In Norwegian Wood they are brash and blunt The characters make sweeping and often blindly hypocritical and prejudiced assumptions disguised in the appearance of truth mostly about how they are so 'different' and everyone else are such boring sheep in predictable hipster style liek omigod i'm liek sooo uniue and different?? Liek omigod my tiny brain never thought of that such as never again would she have that self centred beauty that seems to take its own independent course in adolescent girls and no one else So ALL adolescent girls are all self centred sorry self centred beauty like totally a compliment eyeroll huh and Toru here wants US to think that HE is so exceptional when he manages to group half the population into at one point possessing a particular trait? There are a lot of I don't know I'm just a girl moments but I reaaaaally don't want to have to open the book again and go look for themI could go on and on about how odious Naoko and Reiko were but this review is getting really long and all I've been talking about are the charactersThe plot in all its boring and barely existing gloryToru Watanabe runs into Naoko the girlfriend of Kizuki his high school best friend who had suicided a couple of years previous and realises she has a hawt body On her birthday he rapes sorry makes love to her while she's distraught over Kizuki and she runs away to a mental asylum to get better Toru whinges about loneliness He meets Midori Everything gets dragged out about how they are both sad and lonely Toru visits Naoko at the asylum and meets her roommate Reiko Toru chooses Midori over naoko because she is a real live girl Naoko commits suicide Toru and Reiko fuck in her memoryHalf the book is whinge and whine the other half objectifies women     Positives1 Murakami writes beautifully It's as simple as that Norwegian Wood is what you would get if you stamped a picture of the ceiling of the Sistine chapel onto a pair of crocs2 My mum likes the Beatles song and I've also had the song stuck in my head since reading this book3 It's over       How this book became one of Murakami's most famous and popular baffles me In fact when asked about it in an interview Murakami himself said that he was puzzled by its popularity and that it really isn't what he wants to be known for What can I say? There's too little of the characters that do spark my interest and much too much of the depressive girlfriend and her kooky friend at the mental institution Also the scenes which were supposed to be funny about his college roommate didn't interest me at all and ultimately struck me as dark and disturbing Perhaps this book resonated with so many people because view spoilerthere were four suicides in it hide spoiler This is a relatively early novel by this author 1987 The book jacket tells us that this book booted him up from being a famous author to ‘superstar status’ On GR it is one of his most highly rated books It’s also the only I’ll call it ‘straightforward’ novel of the five or so of his I have read There is no science fiction or magical realism No women in bars who may be ghosts no hanging out in deep wells no psychic cats just a single moon We do have as usual in Murakami a cat mention of a mysterious well and western music especially pop music such as that of the Beatles Being an only child is often mentioned in Murakami’s novels – which would be true in low birth rate Japanese culture I’d say the two main themes are sex and suicideThe main characters are a young man and a young woman The woman is permanently damaged by the suicide of their male friend when he was 17 Until then the two boys and the girl had been an inseparable three some Earlier the girl’s sister had also committed suicide She is so stricken that she elects to go to a sanitarium until she can deal with life again At times both characters say they have word searching sickness – the inability to put their feeling into words He feels responsible for the girl in the sanitarium and can’t make the break to commit to another young woman that he has fallen in love with There is a story within the story from another woman at the facility She had been a piano teacher and the story is of a lesbian relationship There’s a lot of sex in the book with little actual intercourse You have to read it to see what I meanSet in 1969 many of the characters are in college against a background of student revolts students taking over classrooms and universities closing There’s a lot of talk of Marx and communism Murakami was in college in Japan at this time Some passages that I liked “the self I was then the world I had then where did they go?”“Despite your best efforts people are going to be hurt when it’s time for them to be hurt Life is like that” “I’m all through as a human being All you’re looking at is the lingering memory of what I used to be The most important part of me what used to be inside died years ago and I’m just functioning by rote memory” I think this is my favorite Murakami top photo from images8alphacoderscomphoto of the author from iguimcouk I once had a girl or should I say she once had me She showed me her room isn't it good Norwegian wood?She asked me to stay and she told me to sit anywhere So I looked around and I noticed there wasn't a chair I sat on a rug biding my time drinking her wine We talked until two and then she said It's time for bed She told me she worked in the morning and started to laugh I told her I didn't and crawled off to sleep in the bathAnd when I awoke I was alone this bird had flown So I lit a fire isn't it good Norwegian wood The BeatlesHaruki Murakami’s novel Norwegian Wood is a love story on author’s own confession “a straight simple story” uite unlike the type of fiction he is well known for Murakami claims the novel was a challenge to him a test of his capability to write a “straight” story; many of his fans see it as a betrayal of what his works had stood for until then Not having read any of Murakami’s works so far I had the advantage of approaching it with an unprejudiced mind And I found that while the story was straight it was anything but simpleThe novel is one bunch of impressions The prose is sensual even voluptuous descriptions of landscapes and weather are done in long and loving detail There is very little exploration of inner mental states other than as broad description of emotions even though we are listening to only one voice throughout the book It is rather like stream of consciousness turned outwardI have been trying to do a traditional review of this book for uite some time now but have been finding it impossible So I will give you my impressions of reading the bookReading Norwegian Wood for me is like sitting on the porch at twilight during a rare break in the rains during the monsoon watching the golden rays of the dying sun light up the rain drenched earth and filling your lungs with the smell of the rainReading Norwegian Wood is like waking up on a winter morning opening the window and getting hit in the face by an invigorating blast of icy East WindReading Norwegian Wood is like staying up late listening to the harmonious cacophony of drums at our local temple festival inhaling the aroma of the burning lamp wicks and incenseHighly recommended “If you only read the books that everyone else is reading you can only think what everyone else is thinking” Norwegian Wood Haruki MurakamiWOW what a terrific read Murakami's Norwegian Wood is I loved this book Even without the presence of talking cats hollow earth monsters and dimension shifting characters Norwegian Wood is a magical read Best of all we still get those Murakami flourishes of The Beatles obviously references to THE GREAT GATSBY a character or two with uniuely large penises and cats of the non talking variety RANDOM THOUGHT 1 How brilliant to build and structure an entire novel around two lines from a lyric I once had a girlOr should I say she once had meAfter reading many reviews here I believe my take on Norwegian Wood to be uite different than most readers This is Toru's story from start to finish It is not the story of the love affair between Toru and Naoko as so many claim Naoko is a supporting character in Toru's journey as are Midori Kizuki Nagasawa Reiko I understand the fascination with Naoko the doomed heroine we wish to save but she is not the core of this story The soul of this story is Toru we all wish we had a Toru in our life It is Toru's journey we are embarking uponRANDOM THOUGHT 2 Norwegian Wood is Murakami's homage to THE GREAT GATSBY with Toru cast in the Nick Carraway role; this makes the others loosely cast Naoko is Daisy Buchanan Kizuki is Jay Gatsby This would make Midori Jordan Baker Nagasawa Tom Buchanan Reiko Myrtle Wilson It's not as far fetched as you are initially thinking OK let's move onto a proper review “What happens when people open their hearts?They get better” Haruki Murakami Norwegian WoodI found Norwegian Wood to be a beautifully optimistic book in the end But it was a painful journey to arrive there It is a wonderful book filled with some of Murakami's most beautiful prose Our hero is Toru Wanatebe a charming honest straight forward no nonsense young man Toru is perhaps Murakami's most easily identifiable lead character in all his books Toru is wise beyond his years a very deep thinker and reads classic literature Mann Fitzgerald Hemingway And he is very fucked up The story is told by Toru again let me be clear on this Norwegian Wood is the story of Toru's journey into adulthood; Norwegian Wood is not the love story of Toru and Naoko To make it so limits what Murakami achieves and what he achieves is brilliant Toru moves to Tokyo for his university studies because he wants to get away from a difficult event the suicide of his best friend Kizuki Kuzuki's death has shattered Toru; his only way forward is to move onNaoko the girlfriend of Kuzuki also comes to Tokyo for the same reason; a chance encounter one day brings them together Toru is in love with Naoko but Naoko cannot love him back; she is broken She is filled with a darkness that no one can penetrate She isn't fighting demons; she is the demonInto this world comes Midori; she is the anti Naoko fun vivacious and full of life But as with everyone else in this world Midori is broken as well Midori falls in love with Toru; but the road to love is filled with obstacles They each struggle to keep their demons in check in this world built upon passion grief sex denial friendships and death lots of death Toru is increasingly torn by what he perceives to be his duty to Naoko and his feelings for Midori The problem is that Naoko is incapable of love She has never been able to love anyone We do not learn the reason for Kizuki's suicide but I believe it is due to Naoko's inability to love him Kizuki has been devoted to Naoko his entire life; they grew up together At 17 I believe he came to the realization that the love he felt for Naoko was not returned never would be To Naoko their relationship was a game Naoko does not have relationships instead she plays games with the emotions of those who love her Even her relationship with Reiko is built upon these games she playsNaoko is broken beyond repair and she knows it Yet she continues to play games with Toru It will be many years before Toru realizes Naoko did not love him and was incapable of love; I'm sure he comes to realize Naoko's hand in Kizuki's death as well Toru is the rock that so many build their lives on and yet when with Naoko he becomes weak willed and blue She strings him along leading him to believe she desires him but it is all a game And there is always the ghost of Kizuki casting a shadow over the two of them a ghost that still haunts NaokoAnd there is Midori; she loves Toru is available to him emotionally in a way that Naoko will never be and best of all she is not looking for a savior If anything Midori can save Toru And yet Toru cannot commit to her He is frozen It is Toru’s indecisiveness that makes him live a life filled with drinking casual sex uneasy friendships forced isolation regret and melancholia I told you Toru is fucked upMurakami while emphasizing themes of death love and disconnectedness on Toru's journey does not ignore the details Toru's day to day life as a university student We journey with Toru to his classes part time jobs and drinking at clubs with his only male friend Nagasawa we experience Toru's forays with casual sex and hookups and his inability to relate to the world around him We feel the pressures on Toru to make choices at a young age I loved Toru wanted him as friend and was so angry at the poor choices he made along this journeyNow about that ending many of you who read Norwegian Wood have complained about the vagueness of the ending I disagree I think it was one of Murakami's clearest endings Throughout Norwegian Wood Toru never seems able to define himself apart from the people around him He states himself that he is nothing special possesses no special skills He even describes his penis as ordinary He's constantly the third wheel in his relationships Kizuki Naoko Naoko Reiko Nagasawa Hatsumi He tells stories about his roommate to impress people all the while never really telling anyone including the reader much about himself Toru defines himself by his perceived responsibility to be Naoko's emotional stability With her gone he's suddenly lost his purpose The one thing he's been living for is gone and now he has to choose to move forward with his life as himself not as Kizuki's friend not as Naoko's lover but as Toru For the first time he must navigate the world as Toru How liberating and terrifying it must be for him to be free from the past for the first time in his life The subtlety of the ending perfectly reflects the delicateness and elusiveness with which Murakami renders this story of youth He doesn’t wallow in the emotions but lets us feel Toru’s bewilderment as he approaches the crossroads of his life Deceptively simple in terms of plot the writing is so beautiful the result is surprisingly affecting In the end Norwegian Wood is a book which you can't help but loving Murakami wins the reader over with abundant charm echoes of youth and a story we can all relate to UGHThis book bugged the hell out of me for a few reasons#1 There is a somewhat extended passage devoted to a lesbian encounter that wouldn't be so terrible in and of itself as sex in general is a major topic BUT the novel as a whole leaned towards describing the physiological experience the woman were having and would brush over the mens again and again There would be like 5 paragraphs on the woman and then 1 sentence were it would say something along the lines of she took me in her hand and I cameGIVE ME A BREAKIt seemed like an exercise in writing hmmmm what would it be like to write from the females perspective than a contributor factor to the story#2 The girls in this book were all needy dysfunctional emotional or detached but sexy as all get out while the male was unsentimental level headed and also sexy#3 the main male character had sex with 3 of the girl main characters as well as countless unnamed characters and apparently he was FABULOUS at it because 2 of the characters decided that they would never have sex again that it could never measure upOH BROOOOOOOOOOOOOOOOTHER ノルウェイの森 Noruwei No Mori Norwegian wood 1987 Haruki MurakamiNorwegian Wood is a 1987 novel by Japanese author Haruki Murakami A 37 year old Toru Watanabe has just arrived in Hamburg Germany When he hears an orchestral cover of the Beatles' song Norwegian Wood he is suddenly overwhelmed by feelings of loss and nostalgia He thinks back to the 1960's when so much happened that touched his life Watanabe his classmate Kizuki and Kizuki's girlfriend Naoko are the best of friends Kizuki and Naoko are particularly close and feel as if they are soulmates and Watanabe seems than happy to be their enforcer This idyllic existence is shattered by the unexpected suicide of Kizuki on his 17th birthday Kizuki's death deeply touches both surviving friends; Watanabe feels the influence of death everywhere while Naoko feels as if some integral part of her has been permanently lost The two of them spend and time together going for long walks on Sundays although feelings for each other are never clarified in this interval On the night of Naoko's 20th birthday she feels especially vulnerable and they have sex during which Watanabe realizes that she is a virgin Afterwards Naoko leaves Watanabe a letter saying that she needs some time apart and is uitting college to go to a sanatorium These events are set against a backdrop of civil unrest The students at Watanabe's college go on strike and call for a revolution Inexplicably the students end their strike and act as if nothing had happened which enrages Watanabe as a sign of hypocrisy Watanabe is befriended by a fellow drama classmate Midori Kobayashi She is everything that Naoko is not — outgoing vivacious and supremely self confident Despite his love for Naoko Watanabe finds himself attracted to Midori as well Midori reciprocates his feelings and their friendship grows during Naoko's absence Watanabe visits Naoko at her secluded mountain sanatorium near Kyoto There he meets Reiko Ishida an older patient there who has become Naoko's confidante During this and subseuent visits Reiko and Naoko reveal about their past Reiko talks about the cause of her downfall into mental illness and details the failure of her marriage while Naoko talks about the unexpected suicide of her older sister several years ago When he returns to Tokyo Watanabe unintentionally alienates Midori through both his lack of consideration of her wants and needs and his continuing thoughts about Naoko He writes a letter to Reiko asking for her advice about his conflicted affections for both Naoko and Midori He does not want to hurt Naoko but he does not want to lose Midori either Reiko counsels him to seize this chance for happiness and see how his relationship with Midori turns out A later letter informs Watanabe that Naoko has killed herself Watanabe grieving and in a daze wanders aimlessly around Japan while Midori — with whom he hasn't kept in touch — wonders what has happened to him After about a month of wandering he returns to the Tokyo area and gets in contact with Reiko who leaves the sanatorium to come visit The middle aged Reiko stays with Watanabe and they have sex It is through this experience and the intimate conversation that Watanabe and Reiko share that night that he comes to realise that Midori is the most important person in his life After he sees Reiko off Watanabe calls Midori to declare his love for her Midori asks Where are you now? and the novel ends with Watanabe pondering that uestionتاریخ نخستین خوانش روز بیست و ششم ماه نوامبر سال 2014میلادیعنوان ‏‫جنگل نروژی؛ نویسنده هاروکی موراکامی، هاروکی‏‬؛ موضوع داستان‌های نویسندگان ژاپنی سده 20ممترجم مهدی غبرايی، تهران، کتاب نشر نیکا‏‫، 1392، در ‏‫400ص؛ ‏‏شابک 9786005906950؛مترجم معصومه نتاج عمرانی، نشر تهران، نوای مکتوب‏‫، 1394، در ‏‫384ص؛ ‏شابک 9786009576005؛کارگردانی تایوانی، به نام «تران آن هونگ»، با اقتباس از همین کتاب فیلم سینمایی ساخته استجنگل نروژی داستانی عاشقانه است، داستانی درباره ی بزرگ شدن، زندگی و درگذشتن است؛ داستانی ساده که با احساس روایت می‌شود، داستانی درباره‌ عشق، احساسات، زندگی، مرگ، هنر، آزادی و مسئولیت‌پذیری؛ داستان عشقی پر پیچ و خم که میان «واتانابه» و دیگر دوستانش در جریان است؛نقل از آغاز داستان سی و هفت ساله بودم، آنوقت که توی صندلیم، در هواپیمای بزرگ 747، در میان انبوهی از ابر، که فرودگاه هامبورگ را پوشانده بود غوطه خوردم؛ باران سرد نوامبر زمین را خیسانده بود، همه چیز هوای غم ‌انگیز چشم ‌انداز «فلیمیش منطقه‌ ای در شمال کشور بلژیک» را به عاریه گرفته بود» خدمه ی فرودگاه، در بارانی‌هاشان، مه حلقه زده بر فراز ساختمان فرودگاه، یک بیلبورد تبلیغاتی بی ام و پس باز هم آلمان؛ پایان نقلتاریخ بهنگام رسانی 29051399هجری خورشیدی؛ ا شربیانی Murakami divides his novel into two There is the past and death Then there is future and life What road do you take?Seems like an easy uestion to answer But what happens when you are in love with the past? And what happens when you so desperately want to save that past from such a death? Life becomes complicated and the prospect of the future feels like a brutal betrayal of one who is desperately clinging to you You are her anchor; her only connection with reality And you love her How can you ever walk away? Life is fickle though true love isn’t Sometimes we have to do the hard thing and let go even if it kills us The dead will always be dead but we have to go on living Such words are easier said than put into practice Sometimes the dead carry so much of ourselves that living without them is not uite living any Toru lost his best friend when he was seventeen He killed himself We never find out why but I have my own ideas about what and who caused it He carries on feeling empty He falls in love with his dead friend’s girlfriend Naoko but she has her own problems They maintain a friendship for a year and then she institutionalises herself because she simply cannot cope with life in the wake of her old boyfriend’s death He was her soulmate and now she is rudderless in a sea of uncertainty Anyone who has read a Murakami will know the importance of music in his storytelling These lyrics say than I ever could about the novel Read them hear them and feel themCue the music Wood This Bird Has Flown by the Beatles I once had a girlOr should I sayShe once had meShe showed me her roomIsn't it goodNorwegian woodShe asked me to stayAnd she told me to sit anywhereSo I looked aroundAnd I noticed there wasn't a chairI sat on a rugBiding my timeDrinking her wineWe talked until twoAnd then she saidIt's time for bedShe told me she worked in the morningAnd started to laughI told her I didn'tAnd crawled off to sleep in the bathAnd when I awokeI was aloneThis bird had flownSo I lit a fireIsn't it goodNorwegian wood I want to interpret them and put them in the context of the novel and explain what they mean but to do so would be to ruin it all for you If you have read the book read through the lyrics and ponder the actions Naoko takes towards the end of the story what she does and why she does it seemed a little selfish to me at first But the lyrics tell the truth Perspective is everything and we never had the perspective in the novel that would have spoken the truth Norwegian Wood is a novel that feels like it should never have ended It is the sort of book that carries you away into the lives of the characters and should carry on as long as they continue to live With suicide such a strong theme through the novel no less than three major characters commit it I was surprised the ending was not of a universal ending so to speak The power of the writing resides in his ability to tangle you up within the story Murakami’s characters here feel so terribly tragically real They are some of the most human I’ve ever encountered on a page It all felt so desperately unresolved towards the end of the story But isn’t that life? How often do we truly resolve our daemons and feel satisfied with how things went? Rarely Norwegian Wood is a dangerous novel because it has a certain sense of universal appeal; it has the ability to speak to may a reader as they compare their own situation to that depicted here Sure it’s likely less dramatic but the need to move on being weighed against a past that hangs over us whatever that past may be is a dilemma most of us will face But the real uestion is did I enjoy it and would I recommend it? I would recommend it but I certainly didn’t love it There’s little to love here but there is also little to hate What Murakami delivers is a sprawling peak into the lives of a bunch of severely damaged youths coping with the realities of what emptiness means Take from it what you will A warning though it may hurtFacebook| Twitter| Insta| Academia Great ending This sure was the saddest book I've ever read Seems very dark and depressing but the light comes out at the very end and you can see the sunshine through the clouds I've never read a book like this and to be honest I'm not sure I ever want to read another one It just takes a piece of you and leaves you feeling a little empty I don't even know how to explain it It's like traveling up a mountainside on a dark gray day Yes the beauty is still there but you have to look for it You don't even notice the beauty before you because of the overcast skies The higher up you go the drained you feel At the very end as you reach the top you're bone weary and exhausted both mentally and physically but suddenly you can see above the clouds and it's so bright that your eyes hurt and the whole mountain suddenly looks differentyou suddenly feel renewedthe world you thought was gloomy and gray is suddenly bright and newand beautiful