Majstersztyk

Majstersztyk Anna Ka Toch Powraca Do Swojego Debiutanckiego Cyklu, Daj C Kolejn Mroczn Zagadk Do Rozwi Zania Domenicowi Jordanowi, Z Wykszta Cenia Lekarzowi, Z Zami Owania Za Badaczowi Czarnej Magii I Demon W Jordan Na Pro B Biskupa Malartre A Zag Bia Si W Spraw Tajemniczego Zagini Cia Pewnego M Odzie Ca, Kt Rego Ostatnio Widziano Podczas Przedstawienia W Drownego Sztukmistrza Czy Wielki Gaston Jest Jedynie Zwyk Ym Kuglarzem, Za Jakiego Si Podaje Czy Te Na Scenie U Yto Prawdziwej Magii Bohater zdecydowanie na tak Ma w sobie co , co mi ka e si gn po wcze niejsze opowiadania, eby sprawdzi , czy moje wra enie ma poparcie w faktach Intryga logiczna, a przy okazji nieoczywista Troch brakowa o mi wiata, ale przecie trudno przedstawia wiat znany z wcze niejszych opowiada To nie ten
Chyba wol , gdy Domenic Jordan jest bohaterem kr tkich opowiada , ni jeden historii, kt ra cho jak zwykle interesuj ca i wci gaj ca by a dla mnie nieco zbyt okrojona.