Dievs IR Tepat

Dievs IR Tepat Gr Mata V L Tos B T Pirm S Iepaz An S Starpnieks Cilv Kiem, Kas Grib Tu Vienk R I Uzzin T Par Dievu, Par Attiec B M Ar Vi U, Par Kristiet Bas Pamatjaut Jumiem Kristiet B Pa Reiz Past V Da Das Konfesijas, Ta U Kristus Ir Viens Ir Svar Gi Paraudz Ties P Ri Konfesiju Robe M Uz Kristus V Sts B T Bu. A simple intro into Christianity and what it means to practice your belief in God and Jesus.

➩ Dievs IR Tepat  Ebook ➯ Author Juris Rubenis – Jobs-in-kingston.co.uk
  • Hardcover
  • 1 page
  • Dievs IR Tepat
  • Juris Rubenis
  • English
  • 07 August 2017
  • 9789984048444