Grad u zrcalu

Grad u zrcalu[PDF / Epub] ★ Grad u zrcalu By Mirko Kovač – Jobs-in-kingston.co.uk Grad u zrcalu by Mirko Kova Goodreads Grad u zrcalu book Readreviews from the world s largest community for readersGRAD U ZRCALU Mirko Kovac Livres NotRetrouvez GRAD U ZRCALU et des millions de livres Grad u zrcalu by Mirko Kova Goodreads Grad u zrcalu book Readreviews from the world s largest community for readersGrad u zrcalu Mirko Kovac Livres NotRetrouvez Grad u zrcalu et des millions de livres en stock surAchetez neuf ou d occasion Nedjeljna lektira Grad u zrcalu Mirko Kova Mirko Kova Petrovi i, Crna Gora,decembarje savremeni crnogorski knji evnik Autor je vi e romana, zbirki pripovijetki, eseja, TV drama i fil Grad u PDF/EPUB or Grad u zrcalu itali smo Lupiga Romanom Grad u zrcalu Mirko Kova zaklju uje svoj ciklus proza posve enih zavi aju, nagla avaju i u izjavama za medije kako je taj roman zrcalo njegovih prija njih knjiga, odnosno njihov posljednji odraz u tom zrcaluRoman je ispripovijedan iz pozicije prvog lica jednine, od strane lika koji je i sam knji evnik, ime se sugerira autobiografi nost teksta Grad u zrcalu Mirko Kova Knjiga knji ara U Gradu u zrcalu glavni je junak knji evnik koji ispisuje svoje odrastanje, obitelj i krajolike djetinjstva Poput junaka svih Kova evih romana pripovjeda je blag i okrutan istovremeno, kao to su uostalom i ljudi njegova kraja Grad u zrcalu, Mirko Kova Fraktura U Gradu u zrcalu glavni je junak knji evnik koji ispisuje svoje odrastanje, obitelj i krajolike djetinjstva Poput junaka svih Kova evih romana pripovjeda je blag i okrutan istovremeno, kao to su uostalom i ljudi njegova kraja Grad u zrcalu obiteljski nokturno Mirko Kova Grad u zrcalu, Dubrovnik za koji je Tin Ujevi rekao da je po njegovom ukusu taj grad samo jedna uspomena, mrtav, sme ten je u pripoveda ki obrazac koji vrvi od impresija i autenti nih susreta Emocionalnost u naraciji je nenametljiva i jasna, doprinosi harizmi kojom nas dr i roman Autobiografske slike umeju biti odbojne ponekad, jer poni tavaju distancu izme u pisca i pripoveda a aDelfi knji are Sve dobre knjige na jednom mestu Na sajt koristi kola i e koji slu e da pobolj aju va e korisni ko iskustvo, analiziraju posete sajtu na sajtu i prikazuju adekvatne reklame odabranoj publici Posetom ovog sajta, vi se sla ete sa kori enjem kola i a u skladu sa na om Politkom kori enja kola i a Mirko Kova writer Wikipedia Among his best known works are the novels Gubiliste, Malvina, Vrata od utrobe, Grad u zrcalu, the short story collection Ruze za Nives Koen, the book of essays Europska trulez and the scripts for some of the most successful films of Yugoslav cinema like Lisice, Playing Soldiers and Occupation inPictures among others Mirko kova Grad u zrcalu LinkedIn SlideShare Mirko kova Grad u zrcalu , views Share Like Download IvanaDjNS Follow Published on Feb , godine,preselili u grad N u Crnoj Gori, gdje je otac dobioslu bu kao ni i inovnik u umskom gazdinstvu Otada sam ma tao kako to prije pobje i iztoga grada s hladnim zimama i surovim ljudima, kako je zapisano u jednoj kronici, a bogmesam to i na svojoj ko i. Porodi na biografija, od jednog od poslednjih velikih Yu pisaca , nije u inila za mene ni ta Nekoliko dobrih ideja, tu i tamo re enica koju vredi pro itati nekoliko puta, ali sve to spakovano u prose nu pri u o odrastanju i ivotu u Hercegovini nakon Drugog svetskog rata Kao na a Elena Ferante, otprilike, ali dosadnije za itanje.Nakon Ante Tomi a, drugi savremeni ex Yu pisac koji me razo arava. ini mi se da, kad god mi u ruke do e ovakva knjiga, nemam dovoljno razli itih rije i za ljepotu kojima bih je opisala Jer, stalno ponavljanje kako je ne to sjajno, divno, dirljivo, pametno, duboko s vremenom postane otrcano i prazno Ali eto, ba mi je te ko prona i nove rije i za ljepotu.Odu evljena sam Gradom u zrcalu , sretna to sam, makar i ovako kasno, nakon njegove smrti, otkrila Mirka Kova a i sino mi je bilo ao to sam zavr ila s itanjem Da se mene pita, rekla bih da se ba ov ini mi se da, kad god mi u ruke do e ovakva knjiga, nemam dovoljno razli itih rije i za ljepotu kojima bih je opisala Jer, stalno ponavljanje kako je ne to sjajno, divno, dirljivo, pametno, duboko s vremenom postane otrcano i prazno Ali eto, ba mi je te ko prona i nove rije i za ljepotu.Odu evljena sam Gradom u zrcalu , sretna to sam, makar i ovako kasno, nakon njegove smrti, otkrila Mirka Kova a i sino mi je bilo ao to sam zavr ila s itanjem Da se mene pita, rekla bih da se ba ovako pi e autobiografija i da je ba to na in na koji se najbolje prenosi svaka informacija i svaka emocija koja se u njoj krije Jer, on ih, kako i s m ka e, prepravlja i prekraja i poku ava sakriti da ne bude previ e, za neke , ali njegova osjetljivost na sve oko sebe izbija iz svake re enice Zahvalna sam na preporuci, otkri u, sjajnom gradu i Mirku Kova u Fantasti na knjiga posljednjeg velikog pisca jedne neponovljive generacije, pisca ija djela slave jednakost i jednostavnost ivota, iz kojih svi mo emo pone to nau iti U ovoj knjizi pisac je utkao dijelove svoga djetinjstva, do ivljaje koji su ga zasigurno u inili onim to je kasnije postao i odredili svjetonazore ljubopitljivosti koje je do zadnjeg dana ivota uvao, njegovao, irio, pokazivao, borio se za njih Sve u svemu, djelo koje vrijedi pro itati vi e puta. Maestralna knjiga Pravi obiteljski nokturno, poslednjeg velikog jugoslovenskog pisca. Meni je ao to je ovo prva Kova eva knjiga koju itam, jer mi se nekako ini da sam poremetila redoslijed kojim bi mi sjedale njegove knjige Ono to on naziva obiteljskim nokturnom je vjerovatno ne to najve e, naro ito u oblasti autobiografije, to na a knji evnost ima da ponudi Opet, u koju knji evnost imamo svrstati Mirka Kova a pitanje je za sebe On sam je to pitanje dovoljno zamutio ovom knjigom, tako da je njegov identitet fluidan as hrvatski, as crnogorski, pravoslavan, katoli ki, Meni je ao to je ovo prva Kova eva knjiga koju itam, jer mi se nekako ini da sam poremetila redoslijed kojim bi mi sjedale njegove knjige Ono to on naziva obiteljskim nokturnom je vjerovatno ne to najve e, naro ito u oblasti autobiografije, to na a knji evnost ima da ponudi Opet, u koju knji evnost imamo svrstati Mirka Kova a pitanje je za sebe On sam je to pitanje dovoljno zamutio ovom knjigom, tako da je njegov identitet fluidan as hrvatski, as crnogorski, pravoslavan, katoli ki, beogradski i rovinjski, svugdje pomalo a najvi e nigdje Taj esto ljutit a naj e e ravnodu an odnos prema korjenima je razumljiv samo onima koji su odlazili i lutali, mada on tako pi e da mo e realno da ubijedi svakog da je su tinski svejedno Njegov odabir da pi e na hrvatskom jeziku ili dijalektu se ini posve prirodnim, jer pi e pitko i sasvim mu pristaje Najzad, ono to izdvaja ovu provincijsku porodi nu pripovijest je galerija opskurnih likova za koje ne znamo da li su zaista postojali ili ih je Kova za potrebe knji evnost izma tao od tetke Vesele preko mlade na Stradunu do tetka i guske iz Kleka Najzad, istina ili izma tano, sa stanovi ta itaoca potpuno je neva no U svakom slu aju, unaprijed se radujem novim susretima sa Kova evim pri ama Dobra knjiga, ali nije doprla do mene do razine do koje je mo da trebala, s obzirom na sadr aj Mo da zato jer nije ponudila odve toga kaj sam mogel pro itati i ve jesam u drugim knjigama ovakve tematike Da nije toga, mo da bi dobila i vi e zvijezdica Dodu e, knjige koje opisuju ovakve obiteljske sudbine tu ne uglavnom, di recimo sestre ne razgovaraju godinama ili se otu e da ih vi e nije briga jedne za druge uvijek dopiru do itatelja na nekoj razini, a ova knijga nije iznimka No k Dobra knjiga, ali nije doprla do mene do razine do koje je mo da trebala, s obzirom na sadr aj Mo da zato jer nije ponudila odve toga kaj sam mogel pro itati i ve jesam u drugim knjigama ovakve tematike Da nije toga, mo da bi dobila i vi e zvijezdica Dodu e, knjige koje opisuju ovakve obiteljske sudbine tu ne uglavnom, di recimo sestre ne razgovaraju godinama ili se otu e da ih vi e nije briga jedne za druge uvijek dopiru do itatelja na nekoj razini, a ova knijga nije iznimka No kak sam rekel prije, iz nekog razloga to nije napravila do razine do koje je trebala i kak su to uspjele napraviti neke druge knjige Napisana je vrlo lepim jezikom, iskrena i emotivna, i puna mistike koja ipak ostaje samo u nagove taju Iako je fikcija, mo da je ipak ta niji prikaz atmosfere pi evog odrastanja u Hercegovini nego da je puna biografskih injenica. Kvalitet autobiografija velikih pisaca ne zavisi samo od njihovog talenta, ve i od ivota koji su iveli, ili sposobnosti da ga predstave privla nim, ili koli ine zapam enih detalja u va nim delovima se anja, ili u emocijama koje sa sobom nose Ima svega, u ovom romanu Vrlo dobro razumem za to pisci imaju potrebe da kad tad, i u kakvom takvom obliku javno pretresu svoj ivot i stave ga na uvid milionima, i ovo svakako spada u jedno od direktnijih, otvorenijih i ogoljenijih Boljih sam itao, s Kvalitet autobiografija velikih pisaca ne zavisi samo od njihovog talenta, ve i od ivota koji su iveli, ili sposobnosti da ga predstave privla nim, ili koli ine zapam enih detalja u va nim delovima se anja, ili u emocijama koje sa sobom nose Ima svega, u ovom romanu Vrlo dobro razumem za to pisci imaju potrebe da kad tad, i u kakvom takvom obliku javno pretresu svoj ivot i stave ga na uvid milionima, i ovo svakako spada u jedno od direktnijih, otvorenijih i ogoljenijih Boljih sam itao, svakako.https bezimenaknjizevnazadruga.word cistih 5 , steta sto nema vece ocjene za ovo remek djelo Odli na knjiga