Yeşil Kiraz 2

Yeşil Kiraz 2❮Download❯ ➹ Yeşil Kiraz 2 Author Gülten Dayıoğlu – Jobs-in-kingston.co.uk Ge mi te ya ad hayal k r kl klar n arkas nda b rak p gelece e umutla bakan Kiraz n ya ant s nda yeni bir sayfa a l yor Onu ngiltere de, be y zy ll k D nya Koleji nde renim yaparken buluyoruz G lten Da Ge mi te ya ad hayal k r kl klar n arkas nda b Yeşil Kiraz MOBI :¿ rak p gelece e umutla bakan Kiraz n ya ant s nda yeni bir sayfa a l yor Onu ngiltere de, be y zy ll k D nya Koleji nde renim yaparken buluyoruz G lten Day o lu nun Ye il Kirazsinde, d rt bir yan na uzanan ser venlerine ve ger ek sevgiyi aray na tan kl k edeceksiniz. ncelikle YKY kitaplar n n sayfa d zenini ve yap s n ne kadar begensemde beyaz ka d n kir tutma zelli i sinir bozucu.Bu kitapta koskocaman bir hayal d nyas olmasada kendini s k nt lar ndan arindirmis, istedi i yere gelmi ama yinede bir eyler aramakta oldu unu farkeden bir Kiraz var kar m zda.Karakterin geli mesini ve kitap i inde yapt klar n her ekilde do ru buldum Ama Orkide adas , Subaru Sultanligi ve D nya Koleji gibi yerler i in merak m ok artt ara t rma yapicam. S per insan bir karakter iziyor G lten Day o lu kiraz la Ama bu kiraz nedense sa ma sapan, y zeysel, aptalca d nceler geli tiriyor Serinin birinci kitab nda s rf bedel deyece im diye bir o lanla birlikte olmu ve hayat n n hatas n yapm t kincisinde de ABD nin bir lkeyi s m rmek i in yapt ekonomi manip lasyonuna ra men ABD nin karlar n ger ekle tirmek i in ajanl k yap yor bu karakter Yap lan n etik y n n sorgulamamasi d nd r c Dedi im gibi kiraz bir s per karakter Ger ek S per insan bir karakter iziyor G lten Day o lu kiraz la Ama bu kiraz nedense sa ma sapan, y zeysel, aptalca d nceler geli tiriyor Serinin birinci kitab nda s rf bedel deyece im diye bir o lanla birlikte olmu ve hayat n n hatas n yapm t kincisinde de ABD nin bir lkeyi s m rmek i in yapt ekonomi manip lasyonuna ra men ABD nin karlar n ger ekle tirmek i in ajanl k yap yor bu karakter Yap lan n etik y n n sorgulamamasi d nd r c Dedi im gibi kiraz bir s per karakter Ger ek olamayacak kadar yetenekli, ok y nl ve oklu zeka t rlerinin hepsini de kendinde bar nd r yor Martin Eden den bile daha al kan ve de Bir de ke ke yazarlarlar m z daha az didaktik olsa This book is my favorite book of Gulten s.I just loved the way the things were happening.Must read for all the teens.It thaught me so many things like a revoulation which is performed with books ispowerful than the one with the slaughters..And i just couldn t figure out why Gulten Day oglu ALWAYS use the idea of reaaally developed brain.By the way i loved the D nya Koleji thing.Can you imagine of a school like that Whoa ilkinden bile k t. This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here I h bu olmam ilki daha bi doluydu. bu pulp fiction dad nda olmu. Kiraz resmen T rkiye nin gurur kayna oldu Bu kadar n hi beklemiyordum. Bu serinin 2 kitab n bulmak neredeyse imkans zd birinci kitaba g re s r kleyicili i daha az ve hikaye biraz bulan yor a k as